Verleidende krachten

Het leven kan soms behoorlijk verwarrend zijn, en dan kunnen wij met ons hoofd bijna niets meer begrijpen en de situatie niet meer helder zien of er begrip voor opbrengen.

Door te veel te denken scheppen wij het ene gedachtelabyrint na het andere.

Ons element lucht is dan buitenproportioneel bezig, en wij verliezen de rode draad volledig uit het oog.

Een bijzondere uitdaging is het om juist dán te ontspannen en afstand te nemen van de bruisende tornado die ons gevoelswater heeft opgezweept. Wij moeten eerst afkoelen voor wij de samenhang kunnen herkennen, door troebel water heeft nog niemand helder kunnen zien.

Het beste wat wij dan kunnen doen, is onze aandacht richten op onderwerpen en dingen die met de situatie helemaal niets te maken hebben. Huishoudelijk werk, tuinieren en een liedje zingen, auto wassen, lange cijfers opnoemen enzovoort zijn uitstekende manieren om van de zuigende situatie afstand te nemen.

Geachten in een andere baan leiden

Als de gedachten in een andere baan worden geleid komt de nodige rust. Het element lucht kan alleen maar door het element vuur in evenwicht komen. Wij moeten hiervoor dus onze wilskracht gebruiken. Vaak is het zo dat, als wij ons voor iets willen afsluiten, alles juist nog méér naar de problematische situatie of persoon trekt, en het kost ons dan echt even moeite om ons daarvan los te maken.

Wat een uitstekend huismiddel is en met veel succes gepraktiseerd wordt, is om ontzettend lange getallen op te noemen, dit kan hardop of gewoon in het hoofd, maar vaak achter elkaar, net als een mantra. En dan zo lang tot wij voelen dat wij van de etherische zuigkracht bevrijd zijn. Cijfers kunnen deze verbinding verbreken waardoor wij weer tot onszelf komen.

Het is belangrijk dat de etherische band helemaal doorgeknipt wordt, en dat er afstand komt. Pas dan kunnen wij uitzoomen en wordt ons een ander perspectief geopenbaard. Wij ontvangen een plotselinge ingeving en dan vallen de puzzelstukjes op hun plaats. Ook al is het niet altijd leuk wat wij te zien krijgen, toch geeft het antwoord op onze vragen en laat het ons de rode draad herkennen, waardoor wij meer begrip kunnen ontwikkelen voor de situatie.

Lucifer

Er zijn meerdere krachten bezig om ons van onszelf af te leiden en ons in hun ban te houden. Eén daarvan noemen wij Lucifer, de gevallen engel, die ons bij onze verlichting zou helpen maar dit zonder enige morele overweging doet. Deze kracht werkt op ons mentale veld in, waardoor ons element lucht, ons denken en het element vuur, de wilskracht uit evenwicht komen. (Zie ook ascendant in de geboortehoroscoop)

Als wij te sterk met een kant verbonden zijn, doen wij alles veel te snel. Ons denksysteem heeft geen kans om iets te verteren, laat staan ergens een essentie uit te trekken; dus blijven wij afhankelijk.

Satan

Een andere kracht die ons wil afleiden noemen wij duivel, Satan of Ahriman. Deze kracht werkt in op het materiële vlak, het element aarde, dat ons doen symboliseert. De zuigkracht van de aarde is behoorlijk sterk en het is onze taak om de materie te bewerken. (Zie ook cusp 6. huis in de geboortehoroscoop)

Maar zijn wij te sterk met deze kracht verbonden, dan laat ze ons geloven dat wij haar moeten dienen om te kunnen overleven. Hieraan moeten wij ons onttrekken door ons weer bewust te worden van waar wij thuishoren. Zijn wij er te sterk mee verbonden, dan laten wij ons door materiële dingen beheersen en willen steeds maar meer en meer.

Reptielen

Een minder bekende maar niet minder zwakke kracht werkt op ons gevoelsleven in. Deze kracht heeft geen naam in de bekende zin. In vroegere tijden werd deze kracht de reptielenergie genoemd, Eckhart Tolle noemt dit het pijnlichaam. Deze kracht werkt op het element water (voelen) in en suggereert het medelijden, in eerste instantie met onszelf . Ze versterkt het gevoel dat wij niet gezien en niet gewaardeerd worden, en verstoort de natuurlijke verbinding met ons hart. (Zie ook de IC in de geboortehoroscoop)

Leiders van de vroegere kerken hebben deze kracht geïntegreerd in ons heiligdom waardoor de religie volledig op z’n kop werd gezet. Hier vinden wij de wortel van het euvel dat Jezus uit zijn mens-zijn werd gehaald, en op één voor ons onbereikbare positie geplaatst werd. Genade en respect zijn voor deze kracht holle woorden die graag gebruikt worden maar in hun uitwerking niet terug te vinden zijn.

Zijn wij te sterk met deze kracht verbonden, dan verdrinken wij in ons gevoelswater en doet deze onze innerlijke grenzen vervagen. Het meeleven met andere mensen wordt volledig uit proportie getrokken en men laat ons geloven dat de goddelijke, oneindige energie alleen dan van ons houdt als wij maar klakkeloos alles mooi omarmen.

Activeer je wilskracht


Het is belangrijk dat wij meer vertrouwen in ons innerlijke vuur ontwikkelen. Onze wilskracht moet nu actief worden en deze krachten een halt toeroepen.

Afgestemd op onszelf en ons hart staan wij in de volledige verbinding met het Goddelijke in ons.

Wij ontvangen intuïtief alles wat belangrijk is, het is gewoon in ons, al voor wij met denken gaan beginnen!

– Alles komt voor ons precies op het juiste moment in precies de goede hoeveelheid.
– Wij moeten ons met niets haasten, wij missen de boot nooit.
– Er wordt ons niets onthouden.
– Wij zijn al klaar, alles is aanwezig, wij kunnen hierop vertrouwen.
– Wij moeten wakker worden en ons ontvouwen, in ons persoonlijke tempo!

Het kan gewoon niet vaak genoeg gezegd worden, dat wij kinderen van de Goddelijke, oneindige energie zijn, die wij God noemen. En dat wij in Liefde gemaakt werden en daardoor altijd met de Liefde verbonden zijn. Terwijl iedereen dit toch weet, lijkt het zo moeilijk om juist deze gedachte in warrige tijden voor de geest te halen. Vergeet het niet altijd weer! Maak briefjes en plak ze ergens op zodat je ze altijd kunt zien!

De perfecte leerschool

Niemand op deze planeet wil ons pijnigen en wij zullen helemaal niet lijden of de dood van een martelaar gaan sterven. Het leven op aarde is geen straf of zonde die wij moeten overwinnen. Het leven op aarde is de perfecte leerschool opdat wij kunnen herkennen dat onze gedachten zich materialiseren; al onze gedachten! Het is fantastisch hier, het is een paradijs en wij mogen ons daarop afstemmen.

Het Leven stuwt ons alsmaar verder en dat is iets dat van binnenuit komt en dat zich door ons wil uitdrukken. Het Leven wil in deze wereld inwerken, door iedereen van ons op zijn persoonlijke manier. Als je naar druiven kijkt dan zie je aan de stengel waar het nieuwe blad eruit komt, een soort gewricht zit. Op dat punt is de stengel heel gemakkelijk te breken, en met ons is het niet anders.

Daar waar wij iets nieuws willen uitdrukken, waar wij iets in de wereld willen brengen, daar zijn wij heel kwetsbaar en breekbaar. En de vraag is dan of wij naar onze intuïtie luisteren of dat wij naar het harde en angstmakend geschreeuw in ons hoofd luisteren, waardoor wij ten slotte breken.

Wij hebben altijd een vrije keuze

Niets is mis met alle verschillende krachten die wij hier aantreffen. Wij hoeven niet met ze in zee te gaan, wij hebben altijd een vrije keuze, dat is het geboorterecht van de mens. Niemand heeft macht over ons, tenzij wij dat toestaan. Naar alles waaraan wij aandacht besteden stralen wij licht uit.

Als wij iets aanraken, dan vloeit licht uit onze handen en als wij naar iets kijken straalt licht uit onze ogen.

En om dit licht gaat het, dat is erg geliefd onder de ontwortelde krachten.

Zonder deze energie kunnen ze niet bestaan, dus laten ze ons denken dat wij hen nodig hebben. Maar het is andersom, Zij zijn volledig afhankelijk van ons.

Wij hebben alle macht, en de juiste taal voor onze bron is de intuïtie, die altijd kalm en wetend is en van binnenuit komt. Intuïtie is eerder dan denken, het is weten zonder vraagtekens. Soms wordt ze door een innerlijk beeld begeleid, dat zich op dat moment in de natuur kan manifesteren.

Herinner je – word stil en ga naar binnen, kom terug in het evenwicht. Wees rustig en laat het onopgeloste, zuigende onderwerp liggen, geef geen aandacht meer daaraan. Denk aan hele lange cijfers of aan het mantra ‘Mijn geest is stil’. Herinner je de betekenis van je naam. Wees niet bang, ontvouw je en zet jouw stappen op je pad. Je bent mooi, je bent belangrijk en je bent licht!

(Dit artikel verscheen reeds in de Kaarsvlam 72-2)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *