De maan

De maan is een hemellichaam dat gedurende 27,5 dagen om de aarde heen draait. Daarbij reflecteert zij het licht van de zon en zorgt voor een schitterend beeld aan de nachtelijke hemel. Wij kunnen de maan in één omloop, dus een maand in zijn vier verschillende fases, zien: wassende maan, volle maan, afnemende maan en nieuwe maan.

maan fases
maan fases

Door de maan in de materie ingebouwd

De maan is verantwoordelijk voor het morfogenetische veld van alles wat zich op aarde wil gaan manifesteren.

Elke gedachte die met onze adem het leven inblazen wordt, door die hardop uit te spreken, wordt door het energieveld van de maan opgevangen en in het aardse veld van  materialisatie ingebouwd.

De maan is verantwoordelijk voor het scheppen van een soort frame, een vorm of een bedding die een ziel kan opvangen.

13 maanmaanden

De maan draait alle kosmische energievelden het aardse veld in. Alle touwtjes die ons gereikt worden pakt de maan op, zodat deze in het aardse tapijt geweven kunnen worden en hier alles verder kan groeien. Alle vier fases van de maan omschrijven het ontwikkelingsproces dat hiervoor belangrijk is. Elke maanomloop heeft zijn eigen taak, zijn eigen onderwerp.

Het getal dat bij de maan hoort is 13 en alle maankalenders, zoals onder meer de joodse of islamitische kalender, zijn gebaseerd op deze 13 maanmaanden.

De maan en de kreeft

Astrologisch gezien is de maan onze moeder, onze cultuur, de stam waar wij bijhoren, de traditie en het werkveld waarin wij het liefst bezig willen zijn. Analoog aan de maan is Kreeft het sterrenbeeld. De Kreeft hoort bij het element water dat onze ziel symboliseert. Kreeft is dan ook de oermoeder van onze ziel, onze voeding en ook onze meest gevoelige plek.

Dit trillingsveld maakt alles vloeibaar. Elke hardheid die zich door ons op aarde wil manifesteren wordt door de Kreeft opgemerkt en door zijn supergevoelige aanpak zacht gemaakt. Dit wordt geweekt en ten slotte tot smelten gebracht waardoor het soepel in de materie kan vloeien. Wat de Kreeft niet vloeibaar kan maken, komt ook niet op de aarde. Dat blijft dus buiten deze realiteit.

Hieraan kunnen wij herkennen hoe fragiel, fijn en hoe kwetsbaar wij in ons wezen zijn. De Kreeft moet leren zijn angsten te overwinnen, angst voor een blamage, voor falen en voor het energetische uitgeroofd worden. Laten wij ons in deze fragile toestand zien, maken wij uit een strakke en koude hardheid een krachtige en warme aanwezigheid.

Hoe gevoelig ben jij ?

De maan is verantwoordelijk voor eb en vloed, dus voor de stand van het water, hoe hoog het naar de oever komt. Zo is het ook met ons gevoelsleven, dus de toestand van onze ziel tijdens de maanstanden.

Hoe gevoelig zijn wij? Hoe sterk is onze zielenkracht aanwezig? In hoeverre is het ‘hoogwater’ in ons, en dreigt het gevoel over de oevers te stromen?

Als mens bestaan wij voor het grootste deel uit water en onze aanwezigheid in het lichaam kunnen komt dan ook met een soort zwemmen overeen. Dus als wij daadwerkelijk in het water gaan en zwemmen, neutraliseert zich onze ziel.

Volle maan en nieuwe maan

Bij volle maan staat dit het hoogst en dat kunnen wij ook goed opmerken. In deze periode zijn de meeste bevallingen, voor veel mensen de onrustigste nachten en ook de meest romantische momenten. Door dit trillingsveld van de maan wordt het gevoel op zijn top aangesproken.

Bij nieuwe maan staat het water laag, dan kunnen wij in de Wadden gaan wandelen, dus onze zielengrenzen het best verkennen. Wij herkennen nu wat het water, de kracht van onze ziel, ons heeft achtergelaten en ontdekt wil worden. Welk patroon aan het veranderen is, aan het transformeren is, waar wij mee bezig zijn en waar ons grenzen liggen.

De maan heeft een voorkant die het zonlicht reflecteert en die wij vanuit de aarde altijd zien. Maar hij heeft ook een achterkant, die voor ons onzichtbaar blijft. Energie wordt hier rustig ontvangen, vast gehouden en verder geleid naar de zijn lichte kant, naar de grote stranden waar de zielen op hun moment wachten om te incarneren.
Onbeschadigt in de materie, dus op aarde komen, kunnen wij alleen maar vanuit de lichte kant van de maan.

Het scheppende energieveld met de vier maanfases is altijd bezig in een periode van ruim 27 dagen een ontwerp te bouwen, dat de bedding voor een bezieling biedt. Met zijn 13 maanden ontstaat dan één maanjaar. En ook dat is eveneens aan een grotere cycli aangesloten, waarin alles om een soort lichtkanaal heen draait dat op aarde instraalt om materie te worden.

In de zwangerschap is een vrouw versterkt spiritueel

Als vrouw heeft men het voorrecht aan deze cycli een bepaalde periode actief deel te nemen, en wel door de menstruatiecycli. De vrouw stemt zich hierbij op het natuurlijke cycli af en werkt actief aan het scheppende veld mee.

Iedere moeder heeft gedurende de zwangerschap hieraan 40 weken actief deelgenomen. In deze periode is een vrouw buitengewoon open en ontvankelijk voor energievelden buiten deze realiteit om. Met andere woorden: gedurende de zwangerschap is een vrouw versterkt spiritueel ontvankelijk waarbij de bevalling het hoogtepunt is . Pijn en vreugde worden op het moment van bevalling gelijktijdig beleefd.

De verbondenheid met de kosmos en de natuur

LichtWij allen kunnen ons op de scheppende kracht van de maan afstemmen door onze levensstijl iets meer aan de maanstand aan te passen.

De maan brengt de energie van alle sterrenbeelden in een omloop naar ons toe. Er is een tijd van schoonmaak, van werken, van rusten en van oogsten enzovoort.

Als wij ons op dit natuurlijke ritme afstemmen, verbeteren wij niet alleen ons eigen leven maar ook het samenspel met dat van een ander. En op den duur komt daardoor ook een sterkere verbondenheid met de kosmos en de natuur tot stand.

Maan in de geboortehoroscoop

In de geboortehoroscoop kunnen wij aan de hand van de maanstand aflezen met welke van de vier fasen wij ons het sterkste verbonden voelen en op welke innerlijke zielentoestand wij ons het best bewegen en actief zijn. Het sterrenbeeld waarin de maan op het moment van ons geboorte staat laat ons herkennen in welk werkveld wij het liefst bezig zijn.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *